Welkom op de website van de ouderinitiatiefgroep Deurne.

Op deze website vind je de verhalen van :

 Agnes,  Suzan en Kim

3 mensen met een verstandelijke beperking. Zij wonen in een huis in Deurne  dat voor hen inmiddels een echt thuis  is geworden is. Een droom werd werkelijkheid.

 Ons Thuis

 Derpsestraat 14  in Deurne

Deze website is gemaakt om belangstellenden een beetje op de hoogte te houden over deze bijzondere manier van wonen. Midden in de maatschapppij en zoveel mogelijk net zo 'gewoon' als alle andere mensen. Wij wonen hier met ons drieën en omdat we best wel veel zorg nodig hebben zijn er nogal wat mensen betrokken bij "Ons Thuis". 

Onder de knop vacature vind je een omschrijving van wat wij nog aan begeleiders zoeken.

Reacties, vragen en opmerkingen kunnen via email verzonden worden. Adressen e.d vind je onder de knop contact.

U blijft op de hoogte van onze vorderingen door het nieuws op deze website te volgen.  

Het initiatief hiertoe komt van een drietal ouders uit Zuid-Oost Brabant. Zij hebben daartoe de stichting “Ons Thuis” opgericht. De ouders kennen elkaar van vereniging “De Sleutel” (thans Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen RPSW). Deze vereniging probeert ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking met elkaar in contact te brengen voor het vormen van kleinschalige woon-zorg voorzieningen.