De Stichting  Ons Thuis is opgericht in 2007 en bestaat uit 3 ouderparen, die voor hun kind met een verstandelijke beperking een ander leven wilden realiseren dan door instellingen doorgaans geboden wordt. In 2007 is daartoe een woning aangekocht aan de Derpsestraat in Deurne, waar vanaf begin 2008 hun 3 kinderen woonachtig zijn. 

De 3 ouderparen hebben elkaar gevonden bij een grote groep van ouders die, al vanaf de eeuwwisseling, met elkaar discussieerden over een andere vorm van wonen voor hun kinderen. Op basis van PGB-gelden is het mogelijk om zelf zorg te realiseren. Binnen de groep van ouderparen ontstonden diverse subgroepen waarbij de drie ouderparen elkaar vonden op het gebied van zorgvisie, kleinschaligheid, locatie en investeringsbereidheid. Men vormde een Stichting en investeerde in het huis aan de Derpsestraat. Deze woning werd aangepast zodat elk van de drie bewoners een eigen slaapkamer en sanitaire voorzieningen kreeg. Verder kreeg het huis gemeenschappelijke ruimtes zodat er, zoveel  als mogelijk, een normale huiselijke sfeer kon worden gecreëerd. Dit alles werd op de begane grond gerealiseerd. De bovenverdieping van het huis is de woning van een van de medewerkers, die tegelijk de nachtdiensten verzorgt.  

Het driehoofdig bestuur, een lid van ieder ouderpaar, is  verantwoordelijk voor zowel de besluitvorming als de uitvoering van al wat er in en om het huis gebeurt. In tegenstelling tot vele andere ouderinitiatieven heeft Ons Thuis eigen medewerkers in dienst. Samen verzorgen zij de ongeveer 170 uren die per week noodzakelijk zijn om de goede zorgverlening mogelijk te maken. Aangezien de bewoners overdag de dagbesteding van ORO bezoeken vallen deze uren m.n. ‘s morgens,  ‘s avonds en in het weekend. 

De ouders hebben met deze opzet beoogd dat zij meer regie hebben  over zorg, begeleiding en woonsituatie  van hun kinderen. Men wilde buiten de reguliere zorginstellingen zelf mede invloed hebben over de ingezette begeleiding, de gehanteerde protocollen en los van vastliggende kaders zelf voor hun eigen kind de ideale woon- en leefsituatie bepalen. 

De Stichting Ons Thuis kende in het begin wat problemen. We moesten al snel tot een personeelswisseling overgaan. Ook bleek, ondanks alle voorbereiding, een bewoner minder goed binnen het initiatief te passen, zodat de ouders besloten, overigens in goed onderling overleg, het initiatief te verlaten.  Er is een nieuw ouderpaar gevonden die voor hun dochter een soortgelijke  bestemming zochten en zij hebben deze plek ingenomen. Sindsdien mag worden gesteld dat de Stichting Ons Thuis stabiel en naar tevredenheid draait. Suzan en Kim maken het goed, en daar was het toch allemaal om begonnen!