Van de bouwpastoor ....

als ouderinitiatiefgroep hebben we een erg drukke tijd achter de rug zoals U zult begrijpen. Het organiseren van alle hulp rondom onze kinderen vraagt veel tijd en aandacht. Veel overleg is nodig nu ook het inwonende echtpaar mag meebepalen op welke tijdstippen er nog aanvullende hulp nodig is. Onder de knop vacature staat wat we nu nog zoeken.

Hoewel het huis ruimschoots aan onze wensen voldoet, zal het U niet verbazen dat voor ‘zorg op maat’ er nog de nodige aanpassingen gedaan moeten worden. Zo moesten  er de nodige ‘muurtjes’ worden doorgebroken om een goede verbinding te krijgen tussen de (toekomstige) woon - en slaap- ruimtes.

en de onderstaande ‘zandbak’  vormt de ondergrond voor bad-  en was- ruimte.

“Zoveel zinnen zoveel wensen” : Het is hele klus  om aan alle individuele wensen te voldoen maar ... het goede nieuws is dat we in de planning mooi op schema liggen en dat wil zeggen : 

Op 8 december a.s. hoopt het echtpaar met hun twee kinderen de woning te kunnen betrekken om kwartier te maken en alvast aan hun nieuwe omgeving te wennen.

Daarna nemen achtereenvolgens Jenne , Suzan en Agnes bezit van hun eigen vetrekken.

We hebben er allemaal zin in...