Allereerst zijn wij u een verslag schuldig van de "inhuizing" van Suzan en Agnes : Geheel volgens planning kwam Suzan op 19 februari en Agnes op 29 februari in het huis wonen. De komst van allebei de meiden verliep "vlekkeloos"en boven verwachting goed, getuige de hieronder geplaatste beelden:

 

Sample Image

 

 Agnes puzzelt al .....   

Het zal U niet verbazen dat ook het inwerken van het "personeel" de nodige tijd in beslag nam. Maar met de inzet van ons begeleidend echtpaar zijn we nu een goed eind op weg. Ook tijdens de inhuizing van de kinderen moesten er nog diverse bouwklussen worden afgemaakt. Dat kon alleen maar als de kinderen naar dagbesteding waren. Gelukkig hadden onze 'bouwvakkers' daar het nodige begrip voor. 

 Sample Image

 De eerlijkheid gebied echter te zeggen dat er ook de nodige troubles opdoken. Het gaat wat te ver om daarover hier uitgebreid verslag te doen maar we kunnen wel zeggen dat we met name de laatste weken erg veel geleerd hebben. We hopen van harte dat alle moeilijkheden onder het hoofdstuk -aanloopproblemen- kunnen worden gerangschikt.

 

Dan zijn we nu volop bezig met de voorbereidingen voor de open dag op 11 april.  Het is de bedoeling dat de burgermeester van de gemeente Deurne, de edelachtbare heer Daandels de officiele opening zal gaan verrichten