Helaas heeft het echtpaar dat de zorg voor onze kinderen op zich zou nemen en samen met hen in een huis zouden gaan wonen ons laten weten dit toch niet te doen. Dit vinden wij met z'n allen bijzonder jammer, want er was een open en plezierig contact met hen. 
Door de vele gesprekken en contacten die inmiddels zijn geweest, hadden wij de overtuiging dat dit de goede mensen voor onze kinderen zouden zijn. 

De reden om niet verder te gaan was niet aan de opzet van ons initiatief te wijten, maar lag in de persoonlijke sfeer. 
Hoe jammer wij het ook vinden, niets laat zich afdwingen. Wij hebben hun keuze te respecteren. 

We hebben ons natuurlijk beraden over hoe nu verder. 
Voorop staat dat we doorgaan. 

We zullen opnieuw actief op zoek gaan naar mensen die, samen met de kinderen, in het huis willen gaan wonen en de zorg van onze kinderen op zich willen nemen. 
Via allerlei kanalen zullen mensen benaderd worden om hierin mee te denken. 
We zijn ervan overtuigd dat we er opnieuw in zullen slagen een geschikt stel te vinden. 

Ook de acties met betrekking tot het verwerven van de geschikte woning gaan verder. Een uitvoerig bedrijfsplan is inmiddels opgesteld en door de bank geaccepteerd.