Van de bouwpastoor ....

als ouderinitiatiefgroep hebben we een erg drukke tijd achter de rug zoals U zult begrijpen. Het organiseren van alle hulp rondom onze kinderen vraagt veel tijd en aandacht. Veel overleg is nodig nu ook het inwonende echtpaar mag meebepalen op welke tijdstippen er nog aanvullende hulp nodig is. Onder de knop vacature staat wat we nu nog zoeken.

Hoewel het huis ruimschoots aan onze wensen voldoet, zal het U niet verbazen dat voor ‘zorg op maat’ er nog de nodige aanpassingen gedaan moeten worden. Zo moesten  er de nodige ‘muurtjes’ worden doorgebroken om een goede verbinding te krijgen tussen de (toekomstige) woon - en slaap- ruimtes.

en de onderstaande ‘zandbak’  vormt de ondergrond voor bad-  en was- ruimte.

“Zoveel zinnen zoveel wensen” : Het is hele klus  om aan alle individuele wensen te voldoen maar ... het goede nieuws is dat we in de planning mooi op schema liggen en dat wil zeggen : 

Op 8 december a.s. hoopt het echtpaar met hun twee kinderen de woning te kunnen betrekken om kwartier te maken en alvast aan hun nieuwe omgeving te wennen.

Daarna nemen achtereenvolgens Jenne , Suzan en Agnes bezit van hun eigen vetrekken.

We hebben er allemaal zin in...

Er is hard gewerkt in de afgelopen maanden:  Zowel een echtpaar als een huis is nu gevonden en daar zijn we erg blij mee .... 

allemaalprosst

We zijn volop met hen in gesprek hoe we de zorg rondom Agnes, Jenne en Suzan gaan invullen. Ook over arbeidsvoorwaarden wordt nog gepraat maar de intentie van beide zijden is volop aanwezig.

 

Omdat de zorg voor één echtpaar natuurlijk te veel is zijn we ook bezig om " de hulptroepen "  te werven. U vindt een advertentie  verderop op deze site.

Medio september zal het huis worden opgeleverd. Het is een groot huis, heel dicht in de buurt van het centrum van Deurne met een mooie ruime tuin. De woning moet uiteraard worden aangepast aan de behoeften van de kinderen. Daarvoor worden nu plannen gemaakt. 

Ons Thuis

Als alles gaat zoals we gepland hebben hopen we het kerstdiner met zijn allen bij " Ons Thuis" te kunnen vieren.

Na een periode van teleurstelling - wij waren met 2 echtparen een goed eind op weg toen deze jammer genoeg moesten afhaken - hebben we een flinke doorstart gemaakt.

 

Rond de jaarwisseling van 2006 zijn er advertenties geplaatst in de Volkskrant, het Eindhovens dagblad en de lokale bladen. De website werd goed bezocht en scoorde een flink aantal hits. Er kwamen een flink aantal reacties waarvan een aantal serieuze sollicitaties. Op dit moment zijn we volop bezig met gesprekken om onze keuze te kunnen maken. 

 

U hoort opnieuw van ons als we daarin geslaagd zijn.

Helaas heeft het echtpaar dat de zorg voor onze kinderen op zich zou nemen en samen met hen in een huis zouden gaan wonen ons laten weten dit toch niet te doen. Dit vinden wij met z'n allen bijzonder jammer, want er was een open en plezierig contact met hen. 
Door de vele gesprekken en contacten die inmiddels zijn geweest, hadden wij de overtuiging dat dit de goede mensen voor onze kinderen zouden zijn. 

De reden om niet verder te gaan was niet aan de opzet van ons initiatief te wijten, maar lag in de persoonlijke sfeer. 
Hoe jammer wij het ook vinden, niets laat zich afdwingen. Wij hebben hun keuze te respecteren. 

We hebben ons natuurlijk beraden over hoe nu verder. 
Voorop staat dat we doorgaan. 

We zullen opnieuw actief op zoek gaan naar mensen die, samen met de kinderen, in het huis willen gaan wonen en de zorg van onze kinderen op zich willen nemen. 
Via allerlei kanalen zullen mensen benaderd worden om hierin mee te denken. 
We zijn ervan overtuigd dat we er opnieuw in zullen slagen een geschikt stel te vinden. 

Ook de acties met betrekking tot het verwerven van de geschikte woning gaan verder. Een uitvoerig bedrijfsplan is inmiddels opgesteld en door de bank geaccepteerd.

Het artikel in het Eindhovens Dagblad heeft veel bezoekers gelokt naar de website en enkele leuke reacties opgeleverd. Ook van mensen die geïnteresseerd zijn in de rol van inwonend begeleider.

Superstellen


Er hebben zich drie stellen gemeld, waarvan twee met kinderen, die deze mogelijkheid serieus overwegen. 

Inmiddels hebben we met alle drie een gesprek gehad. Dit was een uitvoerige wederzijdse kennismaking, waarbij over en weer vragen en gedachte-uitwisseling plaatsvond. 
De gesprekken zijn bijzonder positief verlopen, wat veel hoop geeft voor de mogelijke toekomstige invulling van deze belangrijke spilfunctie in dit initiatief.

Binnenkort wordt een tweede gesprekronde gehouden,waarna we hopen dat we weer dichter bij een keuze kunnen komen. 

Regelzaken


Ook wordt er hard gedacht over en gewerkt aan de vorm waarop het THUIS straks georganiseerd moet worden. De zakelijke aspecten spelen hierbij natuurlijke een belangrijke rol. 
Wat betreft de woning zullen er goede regelingen moeten worden vastgelegd over onder andere eigendomsrechten, hypotheekregeling, financieringsafspraken.

Ook voor het voeren van de het huishouden, zowel financieel als praktisch gaan we op een rij zetten hoe een en ander geregeld kan worden.

Op diverse fronten wordt er dus hard gewerkt aan de voortgang; boeiend en spannend!